Οι «Ομάδες Πρωτοβουλίας» είναι ομάδες εργασίας που συγκροτούνται από μέλη του εργαστηρίου, κατόπιν ολοκλήρωσης ορισμένων κύκλων εκπαίδευσης, με στόχο τη δοκιμασία τους στη θεατρική πράξη και τη συστηματική επαφή τους με την τέχνη του ηθοποιού.

Η ευθύνη του προγράμματος των προβών, το είδος και η ποιότητα της συνεργασίας ανήκει αποκλειστικά στα μέλη της εκάστοτε Ομάδας Πρωτοβουλίας, με βασικό στόχο την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις αρχές ενός θεάτρου Συνόλου.

Η διανομή και η στοιχειώδης καλλιτεχνική φόρμα του αποτελέσματος, γίνεται με ευθύνη των επιβλεπόντων εκπαιδευτών.


admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.