Ανοιχτό μάθημα – Παρουσίαση εργασίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Μία εργαστηριακής μορφής σύνθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα από τον Μικτό Κύκλο 2021-2022 του ΚΘΕΘ, βασισμένη σε κείμενα των Ζοέλ Πομμερά και Πέτρου Ζηβανού.

Φωτογραφίες: Γιώργος Φλέγγας


admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.